ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาชมสินค้าและบริการของเรา

ทาง U-Botanical รับผลิตและจำหน่ายสบู่ราคาปลีกและส่ง

รับผลิตแบรนด์สบู่ให้กับลูกค้า


Cleanse, moisturize and soothe your skin with all natural handmade soap made with organic oils and plant butters, pure essential oils, organic herbs, and spices. 

Our moisturizing organic natural soap recipes are meticulously developed to produce a mild, skin-nourishing soap that offers a magnificent long-lasting lather and leaves your skin feeling clean, soft and radiantly healthy.

About Our Soap:

  • Handmade using the cold processed method that retains the natural glycerin
  • Individual skin care needs are unique, so we offer a variety of formulations
  • Handcrafted in small batches with natural botanicals and essential oils, so color and scent may change slightly from one batch to the next
  • Available in Full-size bars and Trial (Sample) size
  • The average full-bar dimensions in inches are approximately 3.75 x 3 x 1
  • Trial size (sample bars) are a great size for guest bathrooms!


How to make transparent soap base .